Logotyp online dating

Posted by / 14-Feb-2016 22:24

På grund av den omgivande sanden och husens isolering mot kyla, har både byggnaderna och deras innehåll skyddats på ett anmärkningsvärt sätt genom årtusendena.Byn upptäcktes genom att den kom i dagen i de svåra stormar som tidvis härjar Orkneyöarna. Bosättningen blev föremål för utgrävning i slutet av 1850-talet och 1928–1930.Kökkenmöddingen hade utgjort ett bra skydd runt huskropparna och sanden hade fyllt ut själva huskropparna och bevarat bosättningen genom årtusendena. Den ena delen låg mellan de tidigare utgrävda husen och hade kökkenmödding till ett djup av nästan fyra meter.

Skara Brae har kallats ”Skottlands Pompeji” eftersom fornlämningen är så välbevarad.

Hon menade att invånarna verkade ha haft en önskan om att leva åtminstone halvvägs under jord.

En förklaring till detta är att hela bosättningen byggdes i sten och därför behövde all upptänklig isolering mot vinden och kylan. Att bosättningen var av äldre datum klarnade en bit i taget, men den rätta åldern fastslogs först vid utgrävningarna på 1970-talet.

Det rör sig om totalt 41 dateringar, varav merparten är gjorda på djurben (31) och resten på förkolnad spannmål (6) och snäckskal (4). Försök har visat att dessa kan tillverkas på några timmar.

Men några är bearbetade på ett sätt som förutsätter verktyg i metall, vilket innebär att de knappast är från stenåldern.

logotyp online dating-42logotyp online dating-5logotyp online dating-68

Utgrävningarna i början på 1970-talet kom ner i lager som förblivit vattenfyllda och därigenom bevarat föremål som annars skulle ha förstörts.

One thought on “logotyp online dating”

  1. bit.ly/2E0f3m6 pic.twitter.com/h3j ZGsw9i L Let's go back to looking at houses as homes rather than property. The excellent @Alison_Inman, President of @CIHhousing, talks to us about the UK's housing crisis.